Een groot deel van mijn werkzaam leven heb ik dienstverlening geleverd binnen de zorg en het onderwijs. Vanaf 1979 ben ik werkzaam in het onderwijs als lerares in het basisonderwijs, pabo, beroepsopleidingen en Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (vroeger HBOV). Daarnaast ben ik werkzaam in een praktijk voor coaching en psychotherapie gericht op individuele begeleiding. De afgelopen jaren heb ik mijn ervaring in deze sectoren vertaald in specifieke dienstverlening voor de zorg en het onderwijs. 

Mensen die werken in de zorg en in het onderwijs zijn vaak mensen-mensen. Ik werk graag met mensen met hart voor hun vak, en liefdevolle aandacht voor hun zorgvrager of leerling. Mensen die aandacht hebben voor het gevoelsleven van zichzelf en hun collega’s. Waar nabijheid en interactie, als het goed is, soepel verloopt. En als dit om wat voor reden niet zo is, dan help ik graag.

Mijn specifiek aanbod voor zorg is:

 

 

Zorgcyclus van Tronto

Zorgen voor iemand is een interactief en relationeel proces. Elke stap in het zorgproces heeft een eigen interactieve dimensie. Het is een soort dialoog, ook in situaties waarin mensen niet of nauwelijks een echt gesprek kunnen voeren.

Communicatie zowel verbaal als non-verbaal is de sleutel gedurende de vier stappen van de zorgcyclus. 

Ik zoom nu even in op de vierde en tevens laatste stap van de cyclus. De laatste stap, responsief zijn, oftewel open staan voor feedback, blijkt vaak moeilijk te zijn. Het is belangrijk om actief op zoek te gaan naar reacties op de geleverde zorg. Vragen naar feedback is een vorm hiervan. En dat blijkt lastig te kunnen zijn. Bijvoorbeeld omdat je bang bent voor kritiek of, omdat je bang bent dat je het overnieuw moet doen waardoor je in tijdnood komt. En misschien voornamelijk lastig omdat je het niet gewend bent.

Ik neem deze training op in mijn aanbod omdat ik van ervaren verpleegkundigen heb begrepen dat het werken met deze zorgcyclus ze zoveel goeds gebracht heeft. Van positief effect op de zorg tot grotere tevredenheid van de zorgvrager en meer voldoening bij de zorgverlener. En ondanks het feit dat men aanvankelijk dacht dat deze manier van werken veel te veel tijd zou gaan kosten, blijkt in de praktijk dat het juist tijdbesparend werkt.

Geef mij één dag training met een team. Ik ben ervan overtuigd dat het werken met de zorgcyclus en de inzichten en vaardigheden die ik je mee geef, jou ook enthousiast gaan maken.

Tot zover deze korte samenvatting van deze training. Het uitgebreidere verhaal vertel ik je graag.

Klik hier voor meer informatie over de zorgcyclus van Joan Tronto en de training.

 


   Heb je interesse in een van mijn diensten of ben je benieuwd wat ik voor je/jullie kan betekenen? Neem gerust contact op.
Ik maak graag tijd voor je.